Background
29.5.2022vinkit

Saa­ris­to­mark­ki­nat vapaa-ajalla myös oh­jel­mal­la

Saa­ris­to­mark­ki­noi­den ohjelma päi­vi­te­tään tälle sivulle

Saaristomarkkinat vapaa-ajalla haluaa tarjota myös ohjelmapuolella mahdollisimman paljon paikallista ja seudullista ohjelmatarjontaa.

Saa­ris­to­mark­ki­nat vapaa-ajalla 19.-20.8.2022

Perjantai 19.8.2022

12.00

Radio Kaakko käyn­nis­tää Saa­ris­to­mark­ki­nat yh­teis­työ­kump­pa­ni­na?

-mikä oh­jel­ma­nun­me­ro?

12.00

Taika il­ma­pal­lo­ja

14.00

Kump­pa­nei­den esiintyjä

15.30

Pai­kal­li­nen esiintyjä

17.00

Pai­kal­li­nen esiintyjä

18.00

Avajaiset

–vuoden yrittäjä, saariston Sven/Sirkka, kult­tuu­ri­pal­kin­not

19.00

Jukka Hal­li­kai­nen

21.00

Bilebändi Hero


Lauantai 20.8.2022

10.00

Radio Kaakko käyn­nis­tää Saa­ris­to­mark­ki­nat yh­teis­työ­kump­pa­ni­na

-mikä esiintyjä?

11.00

Kump­pa­nei­den esiintyjä

12.00

Lähetys te­ki­jöi­den teltalta – Kul­ma­pöy­tä kes­kus­te­lu

-hy­vin­voin­ti

-kunta 2023 alkaen

13.00

StandUp For Food -kisa

-Pyhtään parasta gril­li­ruo­kaa

14.30

Lau­lu­kuo­ro Ai­ka­mie­het

16.00

Sakari Peltola


Pää­sy­mak­sul­li­nen ilta

19.30

Jakke Suviranta ja Kari Salminen

21.30

Bilebändi Kuok­ka­vie­raat

00.00

Arttu Wiskari


Oikeudet oh­jel­man­muu­tok­siin pi­dä­te­tään.

Yh­teys­tie­dot

0400 433 020

myynti @ illuusio . fi

Otsikko

sisältö

© Kaikki oikeudet pidätetään. Tietosuojaseloste